Aktualności

Miło nam poinformować, że swoje podwoje otworzyło nowe biuro sieci Acartus.

Biuro mieści się w Gdyni przy ul Świętojańskiej 3/1

Tel.: 58 580 44 89

Serdecznie zapraszamy!

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) funkcjonuje od 24 stycznia 2018 r. Dowiedz się, kto będzie do niej wpisany z urzędu, a którzy przedsiębiorcy będą musieli samodzielnie dokonać wpisu.

Kto musi złożyć sprawozdanie:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • wprowadzającym baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  o zbierania odpadów,
  o przetwarzania odpadów

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie większość rozwiązań ustawy, która zakłada prawie 50 uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to tzw. Pakiet MŚP, podpisany przez prezydenta 03 grudnia.

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 mln pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skróci się - ze 150 do 90 dni - termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.
Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.
Pakiet przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika" - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.
"Status "małego podatnika" daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT (kwartalnie) oraz do niższego opodatkowania (w CIT – 9 %). "Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji".

Uwaga! Zmiana zasad opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

 • W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.
 • W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
 • Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
 • Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).
 • Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.

Uwaga! Zmiana zasad opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

 • W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.
 • W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
 • Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
 • Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).
 • Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.


Nowa stawka - 9% CIT zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 • Zmiana ta dotyczyć będzie jedynie małych podatników (przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln ero) i rozpoczynających prowadzenie działalności.
 • Zaliczki przy zastosowaniu niższej stawki 9% będą płacone tylko do momentu, w którym przychody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu zaliczki będą liczone przy zastosowaniu stawki 19%.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo, lecz także prywatnie.

kontaktujte nas pl