Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo, lecz także prywatnie.


Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami (od paliwa rozliczymy VAT od 01.07.2015).

Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100%) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.

kontaktujte nas pl