Nowa stawka - 9% CIT zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

  • Zmiana ta dotyczyć będzie jedynie małych podatników (przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln ero) i rozpoczynających prowadzenie działalności.
  • Zaliczki przy zastosowaniu niższej stawki 9% będą płacone tylko do momentu, w którym przychody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu zaliczki będą liczone przy zastosowaniu stawki 19%.

kontaktujte nas pl