Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) funkcjonuje od 24 stycznia 2018 r. Dowiedz się, kto będzie do niej wpisany z urzędu, a którzy przedsiębiorcy będą musieli samodzielnie dokonać wpisu.

Kto musi złożyć sprawozdanie:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • wprowadzającym baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  o zbierania odpadów,
  o przetwarzania odpadów

kontaktujte nas pl