Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Baza BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) funkcjonuje od 24 stycznia 2018 r. Dowiedz się, kto będzie do niej wpisany z urzędu, a którzy przedsiębiorcy będą musieli samodzielnie dokonać wpisu.

Kto musi złożyć sprawozdanie:

  • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • wprowadzającym baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
    o zbierania odpadów, o przetwarzania odpadów