Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Centralny rejestr faktur

  • Wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur

W Polsce Centralny Rejestr Faktur zostanie wdrożony od  01 stycznia 2020 roku. W pierwszej kolejności postanowiono postawić na rozwój funkcjonalności jednolitych plików kontrolnych (JPK), następnie ruszyły prace nad modelem podzielonej płatności w VAT (split payment) i STIR, czyli mechanizmem pozwalającym sprawdzać rachunki bankowe podatników a obecnie postanowiono wdrożyć CRF.

Centralny Rejestr Faktur pociągnie za sobą nową strukturę jednolitego pliku kontrolnego - JPK_VDEK która zastąpi dotychczasowy plik JPK_VAT oraz . deklaracje VAT-7 i Vat-7K

  • Danina solidarnościowa

„Trzeci próg” podatkowy dla dochodów (z różnych źródeł) przekraczających łącznie 1 mln złotych

Przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania uwzględnia się uzyskane dochody oraz kwoty pomniejszające te dochody, wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC i PIT-40A.

Podatek będzie pobierany od nadwyżki dochodu ponad kwotę 1.000.000 zł w danym roku podatkowym. Jeśli ktoś przekroczy taką sumę, będzie zobowiązany do opłacenia 4% od różnicy między uzyskanym dochodem a kwotą 1.000.000 zł. Podatnicy zobowiązani do odprowadzenia daniny solidarnościowej powinni złożyć w tej kwestii deklarację podatkową (DSF1)  oraz opłacić podatek w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Oznacza to, że po raz pierwszy takiego rozliczenia dokonamy do 30 kwietnia 2020 r., przy rozliczaniu dochodów z 2019 r.

  • Zmiana przepisów unijnych (potwierdzanie WDT) od 01-01-2020

Na podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zostaną nałożone dodatkowe obowiązki ewidencyjne.

Rozporządzenie  UE zaostrza obowiązki dokumentacyjne w związku z preferencyjną stawką stosowaną do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Sprzedawca będzie obowiązany posiadać dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty potwierdzające wysyłkę. Jedna grupa to dokumenty przewozowe np. CMR, druga to dokumenty nieodnoszące się do wysyłki jak np. polisa ubezpieczeniowa, dokumenty bankowe, inne dokumenty urzędowe. Ponadto w niektórych sytuacjach sprzedawca będzie też musiał do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa, otrzymać od nabywcy oświadczenie, w którym ten potwierdzi, że towary zostały wywiezione.