Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Czym jest estoński CIT i dlaczego warto rozważyć tę opcję?

Poszukiwanie jak najkorzystniejszej formy opodatkowania to ciągłe wyzwanie dla przedsiębiorców. W końcu jak największy zysk, przy możliwie najmniejszych kosztach, to sens prowadzenia działalności gospodarczej. W całym wachlarzu możliwości podatkowych coraz popularniejszym kierunkiem dla spółek okazuje się być… Estonia. I nie mówimy tu wcale o przenoszeniu swojej firmy!

tax settlements for companies in Poland, Forms for business entities, Wooden blocks with the inscription CIT, Tax concept for enterprises

Czym jest estoński CIT?

„Estoński CIT” to tak naprawdę obiegowa nazwa podatku ryczałtowego od dochodów spółek kapitałowych. To rozwiązanie daje możliwość na obniżenie stawki podatkowej dla wspólników spółki.  W skrócie chodzi o to, że do momentu podziału zysku spółki – czyli do momentu, w którym przeznaczamy go do wypłaty (dywidendy) lub do momentu pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, nasza spółka… nie odprowadza podatku dochodowego. Brak konieczności „dzielenia się z fiskusem” może znacząco wpłynąć na kondycję spółki i poprawić jej zdolności finansowe.  Dopiero kiedy następuje podział zysku wewnątrz spółki w postaci wypłaty dywidendy lub wspomniane wyżej pokrycie straty, spółka musi odprowadzić podatek dochodowy CIT.

W 2022 roku przewidziano dwie stawki w ramach estońskiego CIT. I tak, 10 % zapłacą spółki posiadające status „Małego Podatnika” oraz rozpoczynające działalność. Z kolei pozostałe spółki zapłacą 20% podatku. Wszystkie te podmioty zapłacą podatek CIT – przypomnijmy – dopiero po podziale zysków lub po pokryciu strat!

 

„Mały Podatnik” a CIT

Wyjaśnijmy przy okazji, czym jest tak naprawdę status „Małego Podatnika” w przypadku spółek i podatku CIT. Definicję znajdziemy w ustawie o CIT (art. 4a pkt 10).  „Mały Podatnik” to podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim okresie rozliczeniowym równowartości 2 000 000 euro w złotówkach. Szczegółowych wyliczeń w tym obszarze dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego (z zaokrągleniem do 1 000 zł).

 

Dla kogo jest estoński CIT?

Estoński CIT dedykowany jest spółkom kapitałowym. W ostatnim czasie zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu zmieniły nieco kryteria dotyczące korzystania z tego rozwiązania. Z estońskiego CIT mogą korzystać nie tylko spółki akcyjne i spółki z o.o., ale – po nowelizacji przepisów – także proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przewidziano je zarówno dla spółek od lat funkcjonujących na rynku, jak i zupełnie nowych podmiotów.

 

Korzyści z estońskiego CIT

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, spółki będące na estońskim CIT płacą podatek dochodowy dopiero w momencie podziału zysków lub pokrycia strat. Oznacza to, że spółka nie musi płacić zaliczek CIT co miesiąc, a zebrane tak środki mogą być lokowane w rozwój podmiotu. To zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie spółki i wpływa korzystnie na jej finanse. Bo zamiast cyklicznych wpłat podatku CIT do fiskusa, pieniądze możemy inwestować w rozwój spółki!

 

Wypłata zysku a CIT

Estoński CIT oznacza odroczenie zapłaty podatku dochodowego dla spółki do momentu wypłaty dywidendy na rzecz wspólników. Podatek CIT z tytułu wypłaty dywidendy (w ramach estońskiego CIT) będzie jednak opłacony na preferencyjnych zasadach i podlega pomniejszeniu o: 

  • 90% kwoty podatku przypadającego na udział wspólnika – jeśli mowa o „Małych Podatnikach” i rozpoczynających działalność w ramach spółki,
  • 70 % kwoty podatku przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej „Małym Podatnikiem”.

Opodatkowanie zysków wypracowanych ze spółki w estońskim CIT wyniesie odpowiednio 20% („Mały Podatnik” i nowe spółki) oraz 25% pozostali. I tu warto porównać to ze spółkami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, gdyż tam stawki podatku dochodowego CIT wyniosą odpowiednio 26% i 34 %! Jeśli do wypłaty wspólnikom nie musimy przeznaczać od razu całego wypracowanego zysku, część może pozostać w spółce na kolejne inwestycje i finansowanie rozwoju. Wtedy stawka podatkowa okazać się może jeszcze niższa.

 

Co zrobić, aby przejść na estoński CIT?

Przede wszystkim musimy złożyć odpowiedni dokument w urzędzie skarbowym. Decyzja o przejściu na estoński CIT powinna być naszym dobrowolnym krokiem, który potwierdzać ma odpowiednie zawiadomienie – druk ZAW-RD. Generalnie podatnik może wybrać tę formę i przejść na estoński CIT w dowolnym momencie w trakcie roku, jednak pamiętać musimy o dwóch opcjach jakie mamy do wyboru:

  1. Możemy przejść na estoński CIT pod koniec pierwszego miesiąca tego roku podatkowego, podczas którego będziemy chcieli korzystać z takiego rozwiązania fiskalnego.
  2. Możemy przejść na estońskim CIT w dowolnym okresie trwającego roku podatkowego, ale musimy zamknąć poprzedni okres rozliczeniowy i sporządzić sprawozdanie.