Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Jak obniżyć podatek dochodowy PIT? Ulgi podatkowe za 2021 rok

Na rozliczenie podatku dochodowego PIT za 2021 rok mamy czas do 2 maja 2022 r. Im wcześniej rozliczymy PIT, tym szybciej możemy uzyskać zwrot nadpłaty podatku. Zanim jednak złożymy podatkową deklarację, rozeznajmy dostępne ulgi podatkowe, które mogą obniżyć wysokość zapłaconego podatku od dochodu uzyskanego w 2021 roku. W artykule tym zestawiamy najważniejsze ulgi podatkowe za 2021 rok.

The tax form with calculator, money and pen.

Ulga na dziecko, tzw. prorodzinna

To jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych w Polsce, przysługuje rodzicom lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Odliczenie przysługuje na dzieci:

 • małoletnie (nie ukończyły 18 lat),
 • do ukończenia 25. roku życia (jeśli uczą się lub studiują w Polsce lub za granicą i nie osiągnęły rocznych dochodów przekraczających kwotę 3.089 zł, nie wliczając renty rodzinnej!),
 • bez względu na wiek (jeśli w 2021 otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną).

Odliczyć można 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (maksymalnie 1112,04 zł w skali roku), 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (1 112,04 zł), 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2 000,04 zł) i 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (2 700 zł).

 

Ulga dla młodych

To ulga dla osób, które nie ukończyły 26 lat i uzyskiwały w 2021 roku przychody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub z tytułu stażu uczniowskiego.

Ulga dla młodych oznacza, że przychody do kwoty 85.528 zł są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego PIT. W takiej sytuacji osoba uprawniona do skorzystania z ulgi nie musi również składać rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37.

 

Ulga termomodernizacyjna

To ulga dla osób, które poniosły wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. W ramach ulgi mogą zostać rozliczone:

 • zakupy materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynku,
 • koszty przyłącza budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zakup kotła,
 • instalacje pompy ciepła, kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Ulga internetowa

Ulga ta obejmuje wydatki związane z użytkowaniem internetu. Można z niej korzystać maksymalnie przez 2 lata – jeśli odliczaliśmy ulgę internetową w przeszłości, możemy z niej skorzystać ponownie po 2 latach od ostatniego odliczenia. W przypadku, gdy korzystamy z ulgi w całości i posiadamy kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejsza się o 760 zł.

 

Ulga rehabilitacyjna

Ta ulga dotyczy osób niepełnosprawnych lub osób, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Ulga obejmuje wydatki w całej kwocie, m.in. na: przystosowanie mieszkań i budynków mieszkalnych oraz pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty za zabiegi rehabilitacyjne, domową opiekę pielęgniarską, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opłacenie tłumacza języka migowego.

W ramach wydatków limitowanych, można odliczyć do 2280 zł np.: wynagrodzenie dla przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu (paliwo, wydatki na naprawę, ubezpieczenie, wymianę opon) należącego do osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna. Można też odliczyć wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę, a konkretnie różnicę między wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

 

Ulga na IKZE

Ulga umożliwia odliczenie od podatku wpłat na IKZE do wysokości 6.310,80 zł dla osób zatrudnionych i 9.466,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Ulga abolicyjna

Z ulgi tej mogą skorzystać polscy obywatele pracujący za granicą, którzy mają obowiązek wykazać uzyskany przychód w rocznych zeznaniach w Polsce. Odliczając podatek zapłacony za granicą od należnego podatku w Polsce od całości zarobków, można zastosować zasadę proporcjonalnego odliczania. A dzięki uldze abolicyjnej, zrównuje się ją z bardziej korzystną metodą zwolnienia z progresją, przy której zagraniczne przychody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

 

Odliczenia z tytułu darowizn

Zobowiązanie podatkowe PIT za 2021 rok mogą zmniejszyć również przekazane w roku 2021 darowizny:

 • na cele walki z COVID-19 – przekazane na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną; wartość darowizny może wynieść do 100% dochodu podatnika i nie sumuje się z innymi darowiznami,
 • na kościół, organizacje pożytku publicznego, cele edukacji zawodowej oraz krwiodawcy – mogą wynieść do 6% dochodu podatnika, a każda z nich jest sumowana do łącznej wysokości 6%,
 • laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych – jej wysokość może wynieść do 100% dochodu podatnika, w ramach tej ulgi nie mogą jednak zostać rozliczone darowizny pieniężne, nie sumuje się ona z pozostałymi darowiznami.

 

Składki zdrowotne za 2021

Rozliczając PIT za 2021 rok, możemy odliczyć jeszcze zapłacone lub pobrane w 2021 składki zdrowotne. Składki można odliczyć od podatku w wysokości 7,75% podstawy ich ustalenia – mimo, że opłacane są w roku w wysokości 9% podstawy. Nie można natomiast odliczyć składek odroczonych np. w związku z COVID-19.

 

Rozlicz PIT z Biurami Rachunkowymi ACARTUS!

Jeśli nie wiesz, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać i jak je rozliczyć – nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Przeanalizują Twoje przychody i poniesione w 2021 roku koszty, i zaproponują najlepsze dla Ciebie rozliczenie PIT za 2021 rok. W ACARTUS specjalizujemy się w rozliczeniach dochodów uzyskiwanych za granicą oraz cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.