Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Jak zatrudnić legalnie pracownika z Ukrainy?

Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie, największe siły i środki instytucji publicznej zostały skierowane, aby pomóc uchodźcom. W dalszej perspektywie jednak konieczne będzie dążenie do usamodzielnienia się uchodźców i ich odnalezienie się na rynku pracy. Warto, aby przedsiębiorcy już dziś sprawdzili temat zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Ukraine waving flag

Legalność pobytu w Polsce

Podstawą do legalnego podjęcia zatrudnienia w Polsce jest również legalność samego pobytu potencjalnego pracownika. Podjąć pracę w Polsce może ten obywatel czy obywatelka Ukrainy, który/która przebywa w Polsce legalnie i ma ważny tytuł pobytowy lub przybył na teren Polski od 24 lutego 2022 (czyli od czasu rosyjskiej interwencji w Ukrainie) oraz deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Ukraińcy przybyli do Polski właśnie w tym czasie (jako uchodźcy), pozostają według polskiego prawa pod czasową ochroną. Oznacza to, że ich pobyt w naszym kraju pozostawać będzie legalny przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Niezależnie od rzeczywistego dnia przekroczenia granicy, dla wszystkich datą końcową legalnego pobytu pozostaje 23 sierpnia 2023 roku. Co będzie dalej? Czas pokaże…

 

Zalegalizować pobyt, czyli PESEL

Obywatel Ukrainy musi zalegalizować swój pobyt w Polsce i uzyskać numer PESEL. Ten krok umożliwi mu nie tylko podjęcie legalnej pracy, ale otworzy drogę chociażby do służby zdrowia czy innych świadczeń. Podobnie jak obywatele naszego kraju, Ukraińcy mogą tego dokonać w każdym urzędzie gminy, w całej Polsce.

Do uzyskania PESEL potrzebny jest wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek i zdjęcie. Tu z kolei dobra wiadomość dla zakładów fotograficznych – warto zainteresować się czy lokalny urząd gminy nie zamierza finansować Ukraińcom wykonania zdjęć w fotograficznych studiach. Może tego dokonać za pośrednictwem porozumienia gminy z przedsiębiorcą – miasta na ten cel mogą otrzymać specjalną refundację.

 

Zgłoszenie w urzędzie pracy

Przedsiębiorca w naszym kraju może zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wystarczy, aby w ciągu 14 dni od podjęcia takiej pracy w danej firmie czy zakładzie, przedsiębiorca poinformował o tym lokalny urząd pracy – może to zrobić online za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl. Jest to tzw. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Ukrainy;
  • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące;
  • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia;
  • wysokość wynagrodzenia nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi (nie dłuższymi niż 9 miesięcy), na które trzeba uzyskać specjalne zezwolenie.

Kryzys uchodźczy uruchomił w naszym kraju lawinę charytatywnej i humanitarnej dobroci. To budujące, jednak wszyscy wiemy, że sam wolontariat i świadczenia państwa nie wystarczą. Przed nami wszystkimi spore zmiany na rynku pracy. Dobrze, aby przedsiębiorcy byli na to przygotowani. We właściwym zatrudnieniu i rozliczeniu czasu pracy cudzoziemców w polskich firmach pomogą specjaliści ACARTUS!