Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Jednolity Plik Kontrolny po nowemu…

Od 1 października br. podatnicy VAT mają obowiązek przygotowania do urzędów skarbowych ujednoliconego pliku – JPK_V7. Nowa zmiana podatkowa jest kontrowersyjna i skomplikowana, a na domiar niesie – w przypadku popełnionych błędów – konsekwencje finansowe.

Jednolite pliki kontrolne (JPK) stworzono, aby uszczelnić system skarbowy i ograniczyć nadużycia podatkowe. W zaktualizowanej od października formule dodatkowo mają uprościć rozliczenia firm. Nowy JPK_V7 M (miesięczny) i JPK_V7 K (kwartalny) umożliwia jednoczesną wysyłkę deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT z informacjami o zakupach i sprzedaży za dany okres.

Kody GTU

Z pozoru ten prostszy sposób raportowania obwarowany jest dodatkowymi obostrzeniami. Wymaga bowiem bardzo skrupulatnego ewidencjonowania sprzedawanych towarów i świadczonych usług, aby następnie można było je poprawnie oznaczyć w pliku JPK_V7. Dlatego na potrzeby wykonywanych transakcji stworzono 13 grup towarów i usług wrażliwych, odznaczając je kodem GTU.

Pierwsze dziesięć obejmuje, np. napoje alkoholowe, benzynę, paliwa napędowe i opałowe, wyroby tytoniowe, odpady, urządzenia elektroniczne, pojazdy i części samochodowe, metale szlachetne i nieszlachetne, leki i wyroby medyczne oraz budynki, budowle i grunty. Pozostałe to usługi: przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, transportowe i gospodarki magazynowej, a także z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych. W sytuacji, gdy firma łączy sprzedaż towarów z usługami, konieczne będzie zapisanie kilka kodów GTU w pliku JPK_V7.

Transakcje z oznaczeniami

Ponadto istnieje 15 typów transakcji, w tym: 13 typów wymagających odznaczenia na fakturach sprzedażowych i 2 typy – na fakturach kosztowych, np. usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne z oznaczeniem EE, czy usługi turystyczne opodatkowane na zasadach marży – MR_T. Kody nadano także dokumentom, trzy – sprzedażowym i trzy – zakupowym.

Nowa zmiana nie zwalnia z innych typów deklaracji VAT, np. w zakresie: usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem – VAT-12, transakcji zagranicznych u podatników zwolnionych z VAT – VAT-8 i VAT-9M, czy też wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) lub paliw silnikowych (VAT-14).

Uwaga na błędy!

Kiedy przedsiębiorca popełni błąd w pliku JPK_V7, może bez finansowych konsekwencji skorygować go w ciągu 14 dni. W sytuacji, kiedy nie naniesie koniecznych poprawek, poniesie karę w wysokości 500 zł za każdy błąd. Pierwszy plik JPK_V7 powinien zostać wysłany do 25 listopada.