Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Kasy fiskalne online – terminy wdrażania

  • Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe.
  • Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia.
  • Styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie.
  • Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Przedsiębiorcy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i ci którzy dobrowolnie zdecydowali się na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej mają prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł.