Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Kto i ile musi oddać z Tarczy Finansowej 1.0 PFR?

W pierwszym okresie pandemii dla ochrony rynku pracy oraz zapewnienia firmom płynności finansowej Polski Fundusz Rozwoju stworzył Tarczę Finansową 1.0. Wiosną ub.r. skorzystały z niej firmy, które odnotowywały spadek obrotów o minimum 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie zbliża się czas rozliczeń, a tym samym ponad 340 tys. firm będzie musiało dokonać częściowego lub całkowitego zwrotu przyznanej dotacji z programu Tarczy Finansowej PFR.

Każdy przedsiębiorca, który skorzystał z tego wsparcia, powinien zwrócić 25 proc. otrzymanej kwoty, albowiem bezzwrotna dotacja może stanowić maksymalnie 75 proc. uzyskanej pomocy finansowej. Wyjątek stanowią branże najbardziej dotknięte pandemią. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) może umorzyć im 100 proc. subwencji pod warunkiem, że wykażą o co najmniej 30 proc. niższe obroty, poczynając od kwietnia do końca 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

W całości subwencję muszą zwrócić te firmy, które zawiesiły lub zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia jej przyznania. Przedsiębiorca, który zredukował zatrudnienie w swojej firmie musi oddać kwotę do wysokości 50 proc. otrzymanej subwencji. Suma tego zwrotu jest uzależniona od liczby zwolnionych pracowników.

Podlegającą zwrotowi część subwencji przedsiębiorca będzie mógł rozłożyć na miesięczne raty – maksymalnie na 24 miesiące. W okresie ratalnej spłaty subwencji również przedsiębiorca nie może zlikwidować czy zawiesić prowadzonej działalności gospodarczej – inaczej subwencja podlega zwrotowi w pełnej kwocie.

Warto również pamiętać, że umorzona subwencja lub jej część z Tarczy Finansowej PFR staje się przychodem dla firmy i przedsiębiorca musi odprowadzić podatek dochodowy PIT lub CIT oraz rozliczyć go w rocznym zeznaniu podatkowym.