Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

(Nie)płać podatku od sprzedaży nieruchomości

Zamierzasz sprzedać mieszkanie lub dom? – być może będziesz musiał zapłacić od tej transakcji podatek do swojego urzędu skarbowego.

Podatkiem od sprzedaży nieruchomości opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości lub jej części oraz własnego udziału w tej nieruchomości. Opodatkowaniu podlega również sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do jednorodzinnego domu w spółdzielni mieszkaniowej – przed upływem pięciu lat podatkowych od momentu ich nabycia.

W takiej sytuacji należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-39, w której rozlicza się dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Podatek od nieruchomości wynosi 19 proc. wartości dochodu ze sprzedaży – oznacza to, że wyliczany jest nie od ceny nieruchomości, a od kwoty zarobionej na sprzedaży mieszkania lub domu. Podatek należy zapłacić do 30 kwietnia w roku następującym po roku dokonania transakcji. W tym terminie należy też złożyć PIT-39.

Bez podatku na cele mieszkaniowe

Jeśli kupiliśmy nieruchomość, to możemy ją sprzedać bez podatku dopiero za 5 lat podatkowych, liczonych od daty nabycia nieruchomości. Istnieje ważny wyjątek: możemy nieruchomość sprzedać wcześniej i nie zapłacić podatku, jeśli w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży nieruchomości, skorzystamy z ulgi mieszkaniowej. Zwalnia ona z podatku od sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że uzyskany z transakcji dochód przeznaczymy ponownie na cele mieszkaniowe. Należy to jednak udokumentować oraz zapisać w deklaracji podatkowej od dochodów osobistych.

Takim celem mieszkaniowym może być np.:

  • zakup domu lub mieszkania wraz z gruntem;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub jednorodzinnego domu w spółdzielni mieszkaniowej;
  • zakup gruntu pod planowany dom;
  • budowa, przebudowa, rozbudowa i remont własnego domu lub mieszkania;
  • adaptacja na cele mieszkaniowe własnego budynku niemieszkalnego;
  • spłata kredytu na cele mieszkaniowe, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości.

Bez podatku wdowcy, rozwodnicy, spadkobiercy...

Z podatku od sprzedaży nieruchomości zwolnieni są przed upływem 5 lat także właściciele nieruchomości stanowiących część majątku wspólnego – w sytuacjach rozwodu lub śmierci jednego ze współwłaścicieli. Znowelizowane przepisy umożliwiają również sprzedaż bez podatku domu lub mieszkania uzyskanego w drodze spadku. Spadkobierca może dokonać takiej transakcji od dnia nabycia nieruchomości, ale pod warunkiem, że otrzymał ją od osób, które zakupiły nieruchomość co najmniej 5 lat przed przekazaniem jej w spadku.

W ten sam sposób, jak w przypadku otrzymania spadku, naliczany jest okres wolny od podatku w sytuacji sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny. Nie zwalnia to jednak od podatku od spadków i darowizn, a jego wysokość zależy od tego, do której należymy grupy podatkowej.

Jeśli już musimy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, nie zaniżajmy jej wartości! Cena nieruchomości nieadekwatna do ceny rynkowej, może wzbudzać wątpliwości fiskusa, a w konsekwencji konieczność udokumentowania takiej transakcji i dopłaty różnicy podatku wynikającej z wartości zadeklarowanej a rynkowej nieruchomości.