Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Od lipca kasy fiskalne on-line nie tylko dla branży beauty

W miejsce tradycyjnych kas fiskalnych, od 1 lipca br. obowiązek stosowania nowych kas on-line mają kolejne branże: fryzjerska, kosmetyczna i kosmetologiczna; budowlana, medyczna (lekarze i stomatolodzy), prawnicza, a także fitness i siłownie. Od 1 stycznia br. wprowadziły je już hotele, pensjonaty, placówki gastronomiczne i firmy zajmujące się sprzedażą opału (np. węgla, koksu), a już rok wcześniej dokumentować swoją sprzedaż on-line musieli przedsiębiorcy prowadzący warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacyjne i sprzedający paliwa (stacje paliw).

3d rendering point of sale system for store management

Docelowo, nowego typu kasy stosować będą prawie wszystkie branże zajmujące się sprzedażą skierowaną do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obecnie nie muszą takich urządzeń posiadać przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi innym przedsiębiorstwom, a także na rzecz administracji samorządowej i państwowej. Kas fiskalnych nie mają obowiązku stosować jednostki samorządu terytorialnego, doradcy podatkowi oraz wykonujący m.in. czynności notarialne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe i finansowe, a także związane z rynkiem nieruchomości.

Ponadto do końca br. z posiadania kas fiskalnych zwolnione są firmy osiągające w danym roku obroty ze sprzedaży nie przekraczające 20 tys. zł. Dotyczy to też firm, których udział procentowy obrotów z tytułu dostaw towarów lub usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób prywatnych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80 proc.

W odróżnieniu od tradycyjnych, kasy fiskalne on-line pozwalają na zdalne przesyłanie informacji o dokonywanych płatnościach do Centralnego Repozytorium Kas nadzorowanego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. I to on jest administratorem znajdujących się w nich danych.

 

Ulgi przy zakupie nowych kas

Przy zakupie kasy fiskalnej on-line można skorzystać z 90 proc. ulgi od jej wartości netto, ale nie wyższej niż 700 zł. Jednak wtedy urządzenie należy nabyć w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia ewidencji. Z takiej ulgi na zakup kasy fiskalnej, przedsiębiorca może skorzystać, jeśli: posiada dowód zapłaty za urządzenie; pisemnie zgłosił w urzędzie skarbowym – jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania – liczbę i miejsce używania kasy lub kas rejestrujących, a także rozpoczął w obowiązującym terminie ewidencjonowanie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają wymagane funkcje i warunki techniczne. Przedsiębiorca, który jest płatnikiem VAT może odliczyć ulgę w pliku JPK_V7, do wysokości 700 zł.

Nowa kasa on-line powinna posiadać potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar, musi mieć bezpieczne połączenie z Internetem, a przy jej instalacji i fiskalizacji powinien uczestniczyć uprawniony serwisant, z którym firma zawarła umowę. Kasy powinny być zawsze włączone w godzinach pracy firmy.

 

Starą kasę należy wyrejestrować

Już w 2019 r. wycofane zostały kasy z papierowym zapisem kopii, a do 2022 r. będzie można jeszcze zakupić te z zapisem elektronicznym. Branże nie objęte obowiązkową wymianą mogą z nich korzystać do całkowitego wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. W 2023 r. dostępne będą już wyłącznie kasy fiskalne on-line.

Po wymianie na nową kasę on-line, stare wyrejestrowane urządzenie można oddać do utylizacji lub sprzedać serwisującej je firmie. Wcześniej jednak przedsiębiorca powinien wykonać raport dobowy i okresowy, a następnie w ciągu siedmiu dni od zakończenia pracy kasy, złożyć wniosek do skarbówki o sporządzenie odczytu z pamięci kasy. Takiego odczytu dokonuje uprawniony serwisant, w obecności pracownika urzędu skarbowego, który następnie spisuje protokół.