Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Opłata recyklingowa

Od 1 września 2019 wszystkie torby foliowe ( oprócz tzw. cienkich zrywek)

Objęte zostaną opłatą recyklingową.

W związku z tym od 1 września do 31 grudnia 2019 do bazy powinni się wpisywać przedsiębiorcy (hurtownicy i detaliści ) oferujący foliówki objęte tą opłatą. Obowiązek będzie dotyczył większości firm handlowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do pobierania od lekkiej torby na zakupy, jaką przekaże klientowi, 20 groszy opłaty recyklingowej. Opłata ta musi zostać przekazana do budżetu państwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.
W dniu 24.07.2019 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest doprecyzowanie przepisów o odpadach, odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.