Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Pełne umorzenia subwencji z Tarczy PFR 1.0? Tak, to możliwe!

Od 29 kwietnia w bankowości elektronicznej przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, dostępne są wnioski rozliczeniowe otrzymanej subwencji. Przedsiębiorcy mają 10 dni na zatwierdzenie wniosku, ale UWAGA – poza poprawnością wszystkich danych, warto sprawdzić czy nie możemy skorzystać z pełnego umorzenia subwencji.

Z subwencji w ramach Tarczy Finansowej 1.0 mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników i odnotowali co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie – po 12 miesiącach od otrzymania finansowego wsparcia – muszą rozliczyć się z otrzymanych środków, dokonując częściowego lub całkowitego zwrotu dotacji. Niektóre mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą natomiast starać się o całkowite umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 PFR.

Polski Fundusz Rozwoju przygotował specjalny wniosek rozliczenia, udostępniany firmom w ich bankowości elektronicznej. Warto sprawdzić zaczytane tam dane z baz ZUS i urzędu skarbowego oraz dokładnie przeczytać i właściwie oznaczyć składane oświadczenia. Nie ma bowiem możliwości odwołania od niewłaściwego wypełnionego wniosku! Elektroniczny dokument trzeba złożyć w ciągu 10 dni roboczych, od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty tej subwencji.

Ile i kto musi zwrócić z otrzymanej subwencji? – PRZECZYTAJ tutaj >>

100-procentowe umorzenie subwencji – dla kogo?

W styczniu rząd znowelizował przepisy dopuszczające całkowite umorzenie subwencji z PFR, a w kwietniu Polski Fundusz Rozwoju opublikował nowy regulamin. Na mocy przepisów, z całkowitego umorzenia subwencji może skorzystać przedsiębiorca, który:

  • nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji o umorzeniu przez PFR,
  • nie posiada statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na 31 grudnia 2019 r.),
  • na koniec grudnia 2019 r. prowadził co najmniej jedną ze wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z 54 kodami PKD (tzw. działalności lockdownowe – lista dostepna tutaj: https://pfrsa.pl/dam/jcr:5b6e4f2e-01c0-4be9-bd41-7f2fe869af15/Q&A-tarcza-finansowa-pfr-1-0)
  • odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 30 proc. w okresie – od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 r.

Rzetelność i skrupulatność – wskazana w rozliczeniu!

Wniosek rozliczeniowy należy sporządzić staranie, warto więc m.in.: dokładnie przeczytać propozycję PFR dotyczącą rozliczenia, wyjaśnić rozbieżności w rejestrach publicznych, poprawić nieprawidłowe dane, uzupełnić kwotę skumulowanej straty gotówkowej ze sprzedaży, sprawdzić i podać spadek przychodów ze sprzedaży, sprawdzić i poprawić kody PKD, a także podpisać oświadczenie wykorzystując narzędzia autoryzacyjne bankowości elektronicznej.

Przedsiębiorca zanim podpisze wniosek o rozliczeniu, powinien też dokonać w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu. Inaczej zgadza się na jej wysokość wyliczoną przez PFR (kwota bezsporna) i pozbawia się możliwości zakwestionowania takiej decyzji w postępowaniu wyjaśniającym.

Przesłany do PFR wniosek rozliczeniowy zostanie zweryfikowany pod względem prawdziwości zawartych w nim informacji, a następnie – jeśli przedsiębiorca nie jest uprawniony do 100 proc. umorzenia – otrzyma decyzję określającą wysokość kwoty zwrotu. Maksymalne umorzenie może wtedy wynosić 75 proc. otrzymanej pomocy finansowej. Spłaty jej należy dokonywać zgodnie z harmonogramem otrzymanym z banku.

Szczegółowe informacje w prezentacji:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:5b6ac0b3-c7ac-4cec-9316-b87827248ed3/TF-1-0-prezentacja-MSP