Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Planowanie urlopów w firmie: o czym warto pamiętać?

Im wcześniej jako pracodawca zabierzesz się za stworzenie planu urlopów dla swoich pracowników, tym więcej czasu zyskasz na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów dotyczących udzielenia wolnego. Najczęściej newralgicznymi okresami są tzw. długie weekendy i oczywiście wakacje. Zbieramy najważniejsze zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi.

Urlopy zgodne z Kodeksem Pracy

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracownik, który chce udać się na wypoczynek, musi złożyć wniosek i czekać na jego akceptację. Przepisy prawa pracy nie regulują jednak zasad prowadzenia karty urlopowej ani kwestii wnioskowania o dni wolne za pomocą platformy internetowej.  To oznacza, że każda firma może umieścić taki zapis w swoim regulaminie pracy. Regulamin wprowadza porządek oraz usprawnia organizację wewnętrzną zakładu.

 

Urlopy w zaplanowanym procesie

Nie wszystko da się przewidzieć, ale planować trzeba! Zabierz się za proces planowania urlopów z wyprzedzeniem. Bo choć Kodeks Pracy mówi o rocznym planie urlopów, to obowiązek ten nie dotyczy każdego pracodawcy. Roczny plan urlopów nie jest obowiązkowy w firmach, w których nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także w tych, gdzie działająca zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na odstąpienie od tego obowiązku.

Warto jednak ułożyć poszczególne kroki związane z udzielaniem urlopów w proces:

  • Zweryfikuj wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje Twoim pracownikom na dany rok. Pod uwagę należy wziąć bieżący oraz zaległy urlop wypoczynkowy. Należy uwzględnić pracowników, którzy rozpoczynają pierwszą pracę i prawo do urlopu nabywają wraz z każdym przepracowanym miesiącem. Pracownikom zatrudnionym na umowę na czas określony przyznajemy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia.
  • Nie pomiń pracowników powracających z innych urlopów: bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich.
  • Wyznacz datę, do której pracownicy powinni złożyć propozycje terminów urlopu wypoczynkowego, w tym 14-dniowego.
  • Nie dopuść do braków kadrowych! Wskaż maksymalną ilość osób, która może w danym terminie skorzystać z urlopu wypoczynkowego, aby absencja pracowników nie zagroziła ciągłości pracy w Twojej firmie.
  • Przy udzielaniu urlopów stosuj zasadę rotacji terminów urlopowych. Co to oznacza? Pamiętaj, aby najbardziej popularne terminy urlopów (długie weekendy, przerwy świąteczne, wakacje) przypadały co roku innym osobom.
  • Wcześniej zatwierdzone plany urlopowe można korygować zarówno na wniosek pracownika, jak i z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy!