Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Praca na urlopie rodzicielskim w swojej lub obcej firmie

Po porodzie każda pracująca kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - w sumie do 52 tygodni, a więc 364 dni przerwy w pracy do opieki nad swoją pociechą.

Praca na urlopie rodzicielskim - to możliwe!

Taka mama na etacie musi wykorzystać przynajmniej w części urlop macierzyński, a zrezygnować z niego może tylko wtedy, gdy zastąpi ją ojciec dziecka. Inaczej niż w przypadku urlopu rodzicielskiego, który jest nieobowiązkowy zarówno dla mamy, jak i taty. Mogą też oni przebywać na nim tylko przez pewien czas.

Urlop rodzicielski dla mamy i taty

Urlop rodzicielski pomyślany został dla jednego ewentualnie obojga rodziców, korzystających z niego wspólnie lub zamiennie, jednak wyłącznie przez pewien ściśle określony okres. Ponieważ po urodzeniu jednego dziecka mają prawo do 32 tygodni, a w przypadku większej liczby dzieci z jednej ciąży – 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie czy korzystają z niego razem czy osobno, powinni podzielić go pomiędzy sobą tak, aby nie przekroczył określonego przepisami czasu.

Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Można wykorzystać go od razu w całości albo podzielić na cztery okresy, przypadające bezpośrednio po sobie, ale nie krótsze niż osiem tygodni. Wyjątek stanowi 16-tygodniowy okres, który można zaplanować w dogodnym dla obojga rodziców momencie. Ostatecznie jednak cały urlop rodzicielski trzeba wybrać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

W czasie urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jeśli został złożony wniosek o jego udzielenie nie później niż 21 dni po porodzie, wypłacony będzie w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli natomiast nie dotrzymano terminu, zasiłek jest przyznawany w wysokości 100 proc. za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a potem – 60 proc. za pozostałą jego część. Zasiłek można pobierać, jeśli korzystający z urlopu są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Wypłacany jest już po pierwszym pełnym miesiącu opłacania składki, niezależnie czy rodzic pracuje na etacie, na umowę zalecenie czy też prowadzi własną działalność gospodarczą.

Urlop rodzicielski a zatrudnienie

Przebywając na urlopie rodzicielskim można podjąć pracę w swojej firmie, jednak w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Wcześniej, bo na 21 dni przed planowanym powrotem do pracy, należy złożyć wniosek. Pracodawca może wyrazić zgodę, pod warunkiem że nie koliduje to z organizacją lub rodzajem pracy, którą wykonuje pracownik. Swoją odmowę natomiast musi wyrazić pisemnie. Podjęcie pracy jest jednoznaczne z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 lub 68 tygodni.

Po zakończeniu tego urlopu, pracodawca powinien ponownie zatrudnić powracającą z niego osobę na dotychczasowym stanowisku pracy. Jeśli uniemożliwiają to zmiany organizacyjne w firmie lub likwidacja stanowiska, powinna otrzymać stanowisko równorzędne do zajmowanego przed urlopem lub stanowisko odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym. Jednocześnie takiemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z należnymi podwyżkami.

Jeśli zaś w czasie urlopu rodzicielskiego przebywająca na nim osoba zdecyduje się na pracę w innej firmie, wówczas nie podlega żadnym ograniczeniom. Może pracować nawet na całym etacie, bez konieczności wydłużania urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie nie traci prawa do zasiłku macierzyńskiego. Nie ma też obowiązku informowania swojego pracodawcy o podjęciu innej pracy w czasie urlopu rodzicielskiego. Powinna jednak wcześniej upewnić się, czy w ten sposób nie narusza przepisów o zakazie konkurencji, którym p