Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Prosta spółka akcyjna dla biznesu z pomysłem na innowacje

Cechy spółek osobowych i kapitałowych ma połączyć prosta spółka akcyjna (PSA), która poszerzy katalog spółek kapitałowych, dotychczas tworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Nowa spółka zaistnieje w polskim systemie prawnym 1 lipca br., a adresowana jest przede wszystkim do firm inwestujących w działalność innowacyjną i nowe technologie.

Close up of female hands using smartphone with glowing digital lamp at workplace with laptop, coffee cup and other items. Idea and technology concept. Double exposure

PSA łatwiej założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać. To bardzo ważne dla młodych firm lub osób, które dopiero planują otworzyć biznes, w tym dla innowacyjnych startupów.

Prostą spółkę akcyjną będą mogły utworzyć także osoby prawne, np. inne spółki. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prosta spółka akcyjna umożliwi wnoszenie wkładu w postaci pracy lub usług, a z drugiej strony pozwoli na pozyskiwanie kapitału w drodze emisji akcji, na wzór spółki akcyjnej.

Uniwersalny charakter nowej spółki sprawi, że będzie atrakcyjna dla małych firm niezależnie od branży. W szczególności jednak ma ona na celu uprościć prowadzenie biznesu w sferze innowacyjnych technologii oraz rozwiązań know-how dla nowoczesnej gospodarki. Pomyślana głównie o startupach i firmach high-tech zakładanych przez młodych ludzi z pomysłami, ale z ograniczonymi możliwościami finansowymi.

Akcje za pracę lub intelektualny wkład

Nowa spółka kapitałowa może zostać zawiązana przez jednego lub kilku akcjonariuszy, którzy nie odpowiadają za jej zobowiązania, ale wniosą wkłady pieniężne lub niepieniężne na pokrycie obejmowanych akcji. Przy czym będą one niepodzielne, pozbawione wartości nominalnej i nie wejdą w skład kapitału akcyjnego.

PSA może emitować akcje (założycielskie, pracownicze, doradcze, inwestorskie i inwentorskie), a następnie je wydawać w zamian za pracę lub intelektualny wkład na rzecz spółki. Ponadto może emitować obligacje i otrzymywać pożyczki typu convertible debt, czyli inwestor będzie mógł zamienić swoją wierzytelność na akcje spółki. Prosta spółka akcyjna została stworzona z myślą o firmach prowadzących działalność badawczo-rozwojową. A wkład intelektualny wniesiony w zamian za akcje inwentorskie pozwoli na zdobycia kapitału na dalszy rozwój, np. startupy technologiczne.

Akcje PSA nigdy nie trafią na giełdę papierów wartościowych. Spółka musi jednak posiadać stronę internetową z informacjami niezbędnymi dla akcjonariuszy i inwestorów spółki, np. o terminach walnych zgromadzeń.

PSA o niskim kapitale zakładowym

Na założenie prostej spółki akcyjnej wystarczy kapitał zakładowy w wysokości 1 zł. Może on pochodzić z różnych źródeł finansowania. Dla zaspokojenia ewentualnych roszczeń wierzycieli, w PSA obowiązkowo powinny być: kapitał zapasowy, procedury kontrolne dokonywanych transakcji oraz test wypłacalności. Brak kapitału i majątku PSA rodzi bowiem niebezpieczeństwo, że stanie się niewypłacalna, a jej długi pozostaną bez pokrycia. To z kolei stwarza zagrożenie dla wierzycieli i akcjonariuszy spółki, których akcje mogą stać się bezwartościowe.

Pomimo więc, że kapitał zakładowy PSA może być symboliczny, warto zadbać o wiarygodność spółki dla banków i kontrahentów, na wypadek ewentualnych roszczeń.

Podstawowym organem PSA będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a organem zarządzającym – zarząd, powoływany na czas nieokreślony, aż do odwołania. Założyciele i akcjonariusze spółki zdecydują natomiast o powołaniu Rady Nadzorczej, która może być zastąpiona Radą Dyrektorów, pełniącą funkcje zarządzająco-kontrolne.

Prostą spółkę akcyjną można utworzyć, podejmować w niej uchwały, a jeśli zajdzie taka konieczność rozwiązać - drogą elektroniczną.