Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Samochód elektryczny w firmie – najważniejsze informacje

Jeszcze kilka lat temu samochody elektryczne były postrzegane jako nowinka technologiczna. Obecnie „elektryczna transformacja” na rynku motoryzacyjnym nabiera tempa. Również przedsiębiorcy coraz śmielej włączają do swoich flot pojazdy elektryczne. Producenci przekonują, że samochody elektryczne w firmach to nie tylko korzyści finansowe i eksploatacyjne, ale także wizerunkowe. Posiadanie „elektryka” daje też właścicielowi firmy możliwość skorzystania z pewnych preferencji.

Wyższa kwota odliczenia

 

Przedsiębiorca może kupić samochód do firmy na kilka sposobów. Może skorzystać ze środków własnych, posiłkować się kredytem lub wybrać opcję leasingu. Niezależnie od sposobu finansowania, przepisy z góry określają, jaką kwotę można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wartość spalinowego samochodu osobowego, jaką można wprowadzić do kosztów to 150 000 zł.

Przedsiębiorca kupujący samochód elektryczny ma obowiązek wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych i amortyzowania, a kwota, jaka podlega odliczeniu jest wyższa niż w przypadku tradycyjnego samochodu. Suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 225 000 zł, przy czym zasady amortyzacji są takie same jak w przypadku samochodu spalinowego.

 

Samochód elektryczny a VAT

 

Zawsze należy pamiętać o prawidłowym ustaleniu wartości początkowej samochodu. Składa się na nią kwota netto oraz podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT. Tutaj wartością początkową jest wartość brutto. Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, ma dwie opcje:

  • Jeśli zgłosi samochód elektryczny do urzędu skarbowego na druku VAT-26 jako pojazd wykorzystywany tylko do celów służbowych, będzie musiał szczegółowo prowadzić ewidencję przebiegu. W zamian za to będzie miał prawo do odliczenia całego VAT od nabycia samochodu. Wartością początkową będzie zaś kwota netto wynikająca z umowy.
  • Jeśli zadeklaruje użytkowanie samochodu do celów mieszanych (prywatnie i do celów prowadzenia działalności), ma prawo do odliczenia połowy VAT-u. Z kolei na wartość początkową samochodu będzie się składać kwota netto oraz 50 % VAT nie do odliczenia.

 

Ciężarowy samochód elektryczny

 

Choć na rynku samochodów elektrycznych znajdziemy przede wszystkim auta osobowe, swoją obecność coraz częściej zaznaczają też dostawcze i ciężarowe „elektryki”. Przedsiębiorców, którzy zdecydują się na wykorzystywanie w działalności elektrycznych pojazdów zarejestrowanych jako ciężarowe, obejmują takie same przepisy, jak w przypadku ciężarowych pojazdów z silnikami spalinowymi.

Podczas zakupu ciężarowego samochodu z napędem elektrycznym przedsiębiorca może odliczyć cały VAT i zaliczyć do kosztów podatkowych wartość początkową samochodu bez żadnego limitu. Jeśli wartość powoduje konieczność amortyzowania, a tak jest w przypadku kwoty początkowej wyższej niż 10 000 zł, przedsiębiorca ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla małych podatników w ramach pomocy de minimis, albo też może zastosować stawki amortyzacyjne, które są takie same jak w przypadku pojazdu z silnikiem spalinowym.

 

Rozliczenie energii elektrycznej

 

Jeśli przedsiębiorca będzie korzystał ze stacji szybkiego ładowania, na których otrzyma fakturę, nie będzie żadnych wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia kosztów. Jednak obecnie sieć ogólnodostępnych stacji nie jest rozbudowana wystarczająco, dlatego wchodzi również w grę możliwość pobierania energii elektrycznej z domowego gniazdka. W takich przypadkach rekomenduje się założenie podlicznika, który określi rzeczywiste zużycie energii potrzebne do naładowania samochodu.

 

Program „Mój elektryk”

 

Przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania na zakup samochodu elektrycznego, w ramach rządowego programu „Mój elektryk”. Jego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program ruszył w 2021 roku, a ma zakończyć się w roku 2026.

Wartość dotacji, jaką można uzyskać na osobowy samochód elektryczny to 18 000 zł lub 27 000 zł. Dużo większe dofinansowanie, bo aż do 70 000 zł, można otrzymać na zakup ciężarowego samochodu elektrycznego. Kwota dotacji zależy od tego, czy przedsiębiorca zadeklaruje wysokość rocznego przebiegu auta. Warto dodać, że dotacje przyznawane w ramach programu „Mój elektryk” są zwolnione z podatku dochodowego. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie.