Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Święta w kosztach firmy

Grudzień i obchodzone właśnie w tym miesiącu Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy szczególnie dbamy o relacje z klientami, kontrahentami i pracownikami. To czas, który wypełniają spotkania świąteczne, a także wymieniamy się prezentami. To również czas, kiedy w naszych firmach panuje świąteczna atmosfera za sprawą kolorowych świątecznych dekoracji. Czy takie świąteczne wydatki są kosztami firmy?

Christmas gift and ball against decorations

Zgodnie z przepisami, do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć te wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu. Nie wszystkie więc wydatki „świąteczne” spełniają ten warunek. W artykule tym omówimy, które wydatki możemy rozliczyć w kosztach firmy.

Spotkania świąteczne

Świąteczna impreza może zostać zaliczona do firmowych kosztów, gdyż wigilijne spotkanie sprzyja integracji i tworzeniu dobrych relacji między pracodawcą a pracownikami. Często takie spotkania są również okazją do podsumowania mijającego roku i omówienia strategii rozwoju firmy w nadchodzącym nowym roku. W rezultacie podnosi to wydajność pracy, gdyż pracownik bardziej identyfikuje się ze swoją firmą, a w konsekwencji przyczynia do podniesienie firmowych dochodów.

O ile pracownicza wigilia przynosi firmie efekty dochodowe, to spotkanie świąteczne dla osób spoza przedsiębiorstwa – już niekoniecznie. Wydatki związane z organizacją spotkań z klientami czy kontrahentami traktowane są jako reprezentacyjne i nie można rozliczyć ich w kosztach firmy.

Świąteczne upominki

Świąteczne upominki, którymi obdarowujemy pracowników czy klientów, możemy zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu. W przypadku upominków dla pracowników, taka forma wyróżnienia wprowadza dobrą atmosferę w firmie, a tym samym przekłada się na większe zaangażowanie pracownika w wykonywaną pracę. Ma to więc pośredni wpływ na osiągane przez firmę przychody.

Natomiast w przypadku upominków dla klientów, warto je oznakować firmowym logo. Wtedy bez wątpienia można taki wydatek potraktować jako działania reklamowe będące kosztem uzyskania przychodów. Brak logo na upominku może budzić wątpliwość, że jest to wydatek reprezentacyjny – nie kwalifikowany jako koszt firmowy.

Dekoracje świąteczne

Zakup choinek, bombek, lampek oraz innych świątecznych dekoracji zwykle traktowany jest jako koszt uzyskania przychodów. Świąteczny wystrój ma związek z przychodami firmy, gdyż – stając się wymogiem współczesnego rynku – nie pozostaje bez wpływu na odbiór firmy przez klientów, a także sprzyja lepszej atmosferze w pracy. Wydatek na ozdoby znajduje więc racjonalne uzasadnienie, ale powinien jeszcze zostać właściwie udokumentowany.

Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne, ekskluzywne oraz umieszczone w miejscach wyłącznie dla wybranych klientów. Nie „wpisują” się bowiem w cel, jakim jest osiągnięcia przychodów przez firmę, a tym samym nie powinny być wliczone w firmowe koszty. Kosztem firmy mogą być natomiast kartki świąteczne, najlepiej dodatkowo opatrzone logo.