Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Ulga termomodernizacyjna – dla właścicieli budynków

W Polsce jest ponad 5,5 mln domów jednorodzinnych, a wśród nich jeszcze wiele wymagających termomodernizacji – czyli zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. Pod tym pojęciem kryje się najczęściej wymiana źródeł ciepła na nowe (o mniejszej ilości zużywanego paliwa zasilającego domową instalację) oraz docieplenie budynku, aby zminimalizować straty ciepła. Podjęcie się zaś takiej proekologicznej inwestycji nagradzane jest ulgą termomodernizacyjną.

Save energy by insulating. house with a thermal imaging camera photographed.

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele budynków, którzy zdecydują się na takie przedsięwzięcia, jak m.in.: ocieplenie budynku, montaż energooszczędnej instalacji do ogrzewania domu oraz ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła, docieplenia przegrody budowlanej, płyty balkonowej lub fundamentów czy też montaż instalacji energii odnawialnej.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatków poniesionych na: materiały budowlane, stolarkę okienną i drzwiową, urządzenia (np. kotły gazowe lub olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne z osprzętem, system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, panele fotowoltaiczne) oraz usługi (m.in. uruchomienie i regulacja źródła ciepła i analiza spalin, regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji, demontaż źródła ciepła na paliwo stałe) wykonane w związku z termomodernizacją budynku.

Dodatkowo od podatku można odpisać koszty związane z wykonywaniem: audytu energetycznego i analizy termograficznej budynku, dokumentacji projektowej prac termomodernizacyjnych, a nawet ekspertyzy ornitologicznej (ptaki) i chiropterologicznej (nietoperze).

Ile można odliczyć?

Ulgą objęte są wydatki wyłącznie na termomodernizację i ujęte w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, niezależnie czy zostały przeznaczone na jeden czy też na kilka budynków, należących do osoby podejmującej się termomodernizacji. Przedsięwzięcia takie muszą zostać zrealizowane w kolejnych trzech latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny. Rozliczone natomiast powinny być w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej posiada każdy właściciel budynku, który – poczynając od 1 stycznia 2019 r. – poniósł wydatki z tytułu termomodernizacji. Jeśli natomiast kontynuował inwestycję rozpoczętą w 2018 r., odliczyć może wyłącznie koszty poniesione w 2019 r.

Każdy, kto skorzystał z odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, a po roku otrzymał zwrot odliczonych wydatków, musi tę kwotę doliczyć do dochodu za rok, w którym otrzymał zwrot. Zmuszony będzie również do oddania całej ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli termomodernizacja jego budynku nie została sfinalizowana w ciągu kolejnych trzech lat. Powinien to przedstawić w zeznaniu podatkowym składanym w roku, w którym mija trzyletni okres wyznaczony na realizację inwestycję. Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać właściciele nowo budowanych domów.