Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Usługi budowlane na terenie Unii Europejskiej a podatek VAT

Rozliczenia podatkowe firm, które świadczą usługi budowlane nie należą do najłatwiejszych. Sprawa dodatkowo komplikuje się, kiedy polska firma realizuje prace budowlane w innych krajach Unii Europejskiej. A takich przypadków nie brakuje, bo nasi rodzimi fachowcy są cenieni za granicą: za jakość wykonywanych usług i konkurencyjność cenową. W tym artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT, gdy realizujemy usługi budowlane na terenie UE.

Najważniejsze miejsce świadczenia usług

Sezon letni to najlepszy okres dla branży budowlanej. Wiele firm nie ogranicza się tylko do świadczenia usług w kraju, ale działa też na rynkach międzynarodowych, np. w innych krajach Unii Europejskiej. I tutaj u wielu przedsiębiorców rodzi się pytanie: jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT? Warto w tym momencie przypomnieć, że VAT jest podatkiem, który ma charakter zobowiązania o charakterze terytorialnym. To oznacza, że kluczowe jest tutaj ustalenie miejsca świadczonej usługi budowlanej. Zgodnie z ustawą VAT, miejscem świadczenia usługi budowlanej jest kraj położenia budowanej czy remontowanej nieruchomości.

 

VAT zapłacisz tam, gdzie budujesz

Usługi budowlane świadczone przez polską firmę w innym kraju Wspólnoty nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, lecz w kraju, gdzie położona jest nieruchomości. Dlatego w tym zakresie właściwe są przepisy podatkowe państwa, w którym nieruchomość się znajduje. Może zatem zdarzyć się sytuacja, że przepisy danego kraju zobligują polskiego podatnika do zarejestrowania się na potrzeby podatku VAT w tym państwie i jego rozliczenia zgodnie z tamtejszymi regulacjami. Wszystko zależy od tego, kim jest klient, dla którego wykonywana jest usługa. Jednak niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu wykonywane są usługi oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy czy usługobiorcy – podatek zawsze trafia do budżetu kraju położenia nieruchomości.


Zasada odwrotnego obciążenia

Polski przedsiębiorca nie zawsze będzie musiał zapłacić podatek VAT w kraju, w którym wykonuje usługę budowlaną. Takiej konieczności nie będzie, jeśli np. wykonuje prace budowlane na nieruchomości, która położona jest w Austrii, a kontrahentem jest austriacka firma. Wtedy działa zasada odwrotnego obciążenia, według której podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku będzie austriacki kontrahent. Jeśli jednak ta sama usługa jest świadczona na rzecz osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej – wtedy to na polskiej firmie spoczywa obowiązek zarejestrowania się w austriackim systemie podatkowym i odprowadzenia należnego podatku.
 

Obowiązki polskiego podatnika

Choć usługa budowlana wykonywana za granicą nie podlega opodatkowaniu w Polsce, właściciel firmy powinien pamiętać, że jako polski podatnik ma pewne obowiązki. Musi wystawić fakturę dokumentującą realizację usługi, o ile jest ona świadczona na rzecz innego przedsiębiorcy. Na fakturze nie wpisuje natomiast kwoty podatku i stawki VAT, a jedynie dodaje adnotację „odwrotne obciążenie”. Zgodnie z ustawą VAT, usługi budowlane wykonywane w innym kraju muszą być również odpowiednio ewidencjonowane przez podatnika, a w prowadzonej ewidencji przedsiębiorca musi podać nazwę usługi oraz jej wartość bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określanego dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.