Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Zarabiasz w Czechach – rozliczasz się w Czechach

Czechy to nasz południowy sąsiad, u którego Polacy – szczególnie ci zamieszkujący tereny przygraniczne – chętnie podejmują pracę. Decydują o tym atrakcyjne wynagrodzenia, ale także możliwość dokonania odpisów z tytułu różnych ulg, a w konsekwencji uzyskania całkiem sporego zwrotu podatku.

Zatrudnionym w Czechach na umowę o pracę zagraniczny pracodawca potrąca z pensji składki na podatek dochodowy oraz na ubezpieczenie społeczne. Podatek dochodowy wylicza się tam na podstawie odprowadzanych składek, na poczet których pobiera się miesięcznie zaliczki.

W Czechach, podobnie jak w Polsce, rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Jednak w czeskim urzędzie skarbowym rozliczyć się trzeba tylko wtedy, gdy zarobek w ciągu roku podatkowego wyniósł powyżej 15 tys. czeskich koron. Zeznanie dla fiskusa należy też sporządzić, jeśli wykazana została strata podatkowa – pomimo, że dochód nie przekroczył wymaganej granicy podatkowej. Deklaracje w Czechach składa się do 31 marca następującego po roku podatkowym, a dłużej – bo do 30 czerwca w przypadku rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem usług doradców podatkowych. Podatek można rozliczać za trzy poprzednie lata, za taki też okres uzyskuje się jego zwrot.

W czeskiej skarbówce należy przedłożyć:

  • otrzymane od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego POTVRZENI, które jest odpowiednikiem polskiego PIT-11;
  • wydawany przez polski urząd skarbowy formularz EU/EWR o osiągniętym dochodzie w Polsce;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego.

Atrakcyjne ulgi obniżające podatki w Czechach

System podatkowy w Czechach jest uznawany za jeden z atrakcyjniejszych, gdyż obfituje w liczne ulgi podatkowe. Jedne pomniejszają podstawę opodatkowania, a inne umożliwiają odpis pewnych sum z należnego podatku.

Pomniejszenia podstawy opodatkowania można dokonać dzięki uldze z tytułu darowizn przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom, kościołom, związkom wyznaniowym i służbom publicznym (policji, straży pożarnej). Poza tym na zakup produktów i wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 1000 koron. Jeśli ktoś jest honorowym krwiodawcą może wykorzystać ulgę w wysokości 2000 koron z tytułu oddania krwi. Odliczyć można też ulgę odsetkową z kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego pod warunkiem, że mieszkanie lub dom znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Ponadto podstawę opodatkowania pomniejszamy o składki na: ubezpieczenie emerytalne i polisę na życie, organizacje pracownicze i związki zawodowe, badania naukowe czy też na koszty poniesione na egzaminy zawodowe.

Podatek można obniżyć o należną każdemu rozliczającemu się w Czechach ulgę podstawową – 24 840 koron oraz o tej samej wartości ulgę na bezrobotnego małżonka. Przyznawane są ulgi na osobę niepełnosprawną w wysokości 2520 – 16 140 koron, a także studentom do 26 lat i studiującym doktorantom do 28 lat w wysokości 4020 koron. Można też odpisać ulgę przedszkolną odliczaną od kosztów opłat za przedszkole, żłobek lub szkołę, maksymalnie jednak do 9200 koron.

Rodzicom zaś przysługuje ulga na dzieci: na pierwsze dziecko – 15 204 koron, na drugie – 19 404 koron i na każde kolejne – 24 204 koron. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka kwoty te są podwajane.

Czeskie dochody nie są opodatkowane w Polsce

Polscy rezydenci podatkowi zatrudnieni w Czechach korzystają z metody zwolnienia z progresją, czyli ich czeskie dochody nie są dodatkowo opodatkowywane podatkiem dochodowym przez polską skarbówkę. Reguluje to umowa między oboma krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Gwarantuje ona, że wynagrodzenie otrzymane za granicą może być opodatkowane tylko w kraju, w którym zostało wypłacone.

Polak zatrudniony w Czechach nie musi więc rozliczać się z czeskich dochodów w swoim kraju, jeśli uzyskany tam dochód jest jego jedynym dochodem. Powinien natomiast rozliczyć się w Polsce, gdy chce w Czechach odzyskać ulgi na dzieci. Musi wtenczas złożyć w polskiej skarbówce zeznanie podatkowe PIT.