Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Zasady obliczania składki zdrowotnej w 2022 roku

„Polski Ład” obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku zmienił zasady obliczania składki zdrowotnej. Teraz jej wysokość zależy od formy opodatkowania oraz od wielkości dochodu lub przychodu.

Co się zmieniło?

Podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej była kwota stanowiąca 75% przeciętnego wynagrodzenia brutto. Składka zdrowotna w 2021 roku wynosiła 381,81 zł, czyli 9% od kwoty 4 242,38 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia brutto). Ponadto składka zdrowotna zmniejszała podatek dochodowy PIT. Od stycznia 2022 roku składka zdrowotna obliczana jest od dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. Składka zdrowotna nie pomniejsza też podatku PIT.

 

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ryczałtu, płacą składkę zdrowotną w wysokości 9% liczonej od podstawy, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto za IV kwartał 2021 roku. Podstawa ta wynosi 6 221,04 zł, przy czym 9-procentowa składka zdrowotna uzależniona jest od wielkości przychodów:

  • Przychód do 60 tys. zł – składka zdrowotna w wysokości 9% liczone od 60% przeciętnego wynagrodzenia brutto; wysokość składki 335,94 zł,
  • Przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł – składka zdrowotna w wysokości 9% liczone od 100% przeciętnego wynagrodzenia brutto; wysokość składki 559,89 zł,
  • Przychód powyżej 300 tys. zł – składka zdrowotna w wysokości 9% liczone od 180% przeciętnego wynagrodzenia brutto; wysokość składki 1 007,81 zł.

Wysokość składki zdrowotnej pozostaje stała, zmienia się w momencie przekroczenia progów osiąganego przychodu.

 

Składka zdrowotna na skali podatkowej, liniówce i karcie podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa), płacą składkę zdrowotną w wysokości 9% liczone od osiąganego dochodu. Z kolei przedsiębiorcy „na liniowce” płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% liczone od osiąganego dochodu, ale nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie. Przedsiębiorca na karcie podatkowej płaci składkę zdrowotną w wysokości 9% od minimalnego wynagrodzenia brutto (kwota 3 010 zł), czyli 270,90 zł.

 

Składka zdrowotna w spółkach

Nowością wprowadzoną przez „Polski Ład” jest składka zdrowotna od wynagrodzeń dla członków zarządu w spółkach. Składkę należy liczyć od wynagrodzenia brutto i nie odliczymy jej od podatku dochodowego PIT. Oznacza to, że od stycznia pensje członków zarządu są mniejsze o 9%, a składkę zdrowotną potrąca spółka. Musi też zgłosić członków zarządu do ZUS, na formularzu ZUS ZZA.

 

UWAGA na nowe zasady rozliczeń z ZUS!

Od 1 stycznia 2022 r. dla niektórych płatników składek zmieniły się terminy do rozliczania się z ZUS. Nie obowiązuje już termin 10. dzień następnego miesiąca, który do 31 grudnia 2021 r. stosowali płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie. Za okres od stycznia 2022 obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS:

  • 5. dzień następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • 15. dzień następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (tj. m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych itp.),
  • 20. dzień następnego miesiąca – dla wszystkich pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych – jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej).