Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Kadry i płace

Zatrudniasz pracowników? Potrzebujesz rzetelnej obsługi kadr i płac!

Dobór współpracowników, o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach – to dopiero połowa sukcesu... Zanim nawiążemy stosunek pracy z pracownikiem lub zlecimy konkretne zadania współpracownikowi, trzeba zastanowić się nad wyborem właściwej formy zatrudnienia. Następnie należy zadbać o odpowiednie zgłoszenia do urzędów i instytucji, a także późniejsze rozliczenia i inne wymagane prawem obowiązki pracodawcy.
 

W prowadzeniu spraw kadrowych i w rozliczeniach płac możesz liczyć na specjalistów ACARTUS.

 

Proponujemy kompleksową obsługę kadr i płac – niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników i współpracowników. W Twoim imieniu prowadzimy wymagane prawem zadania i obowiązki pracodawcy. Sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników i współpracowników, prowadzimy wymagane ewidencje i rozliczenia, sporządzamy i przekazujemy sprawozdania do właściwych urzędów, instytucji i organów.

W ramach obsługi kadr i płac zapewniamy:

/fileadmin/user-files/oferta/ksiegowosc/ksiegowosc.jpg
 • sporządzanie dokumentów zatrudnienia (umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy)
 • zakładanie i prowadzenie pracowniczych akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń czasu pracy pracowników
 • sporządzanie listy płac 
 • rozliczanie składek ZUS 
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z ZUS
 • doradztwo w zakresie prawa pracy 
 • pomoc w opracowaniu wniosków do urzędów pracy związanych z zatrudnieniem
 • sporządzanie rozliczeń otrzymanych dofinansowań na zatrudnienie
 • zarządzanie o dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środkami pieniężnymi PFRON
 • sporzadzenie panie do GUS
 • sporządzanie dokumentów z zatrudnieniem obcokrajowców

Możesz również liczyć na nasze doradztwo w sprawach podatkowych  oraz w obsłudze księgowej Twojej firmy.

 

POZNAJ NAS