Grupa Acartus podczas swojego długoletniego funkcjonowania na rynku nawiązała i utrzymuje ścisłe stosunki partnerskie ze znaczącymi doradcami w Republice Czeskiej, w Polsce i na Słowacji. Z ich usług korzysta w szczególności w przypadkach, gdy zakres usług świadczonych Klientowi przekracza zakres usług przez nas świadczonych. Taka potrzeba zachodzi głównie w przypadku usług prawnych i wyspecjalizowanych usług finansowych. Naszymi partnerami są:

kontaktujte nas pl