Nasi wysoce wykwalifikowani fachowcy świadczą usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego opracowanego dla potrzeb konkretnego Klienta bez względu na dziedzinę, w które Klient działa.

Zapewniamy doradztwo podatkowe we wszystkich dziedzinach systemu podatkowego, w szczególności:

  • podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych;
  • podatku VAT;
  • podatku akcyzowego;
  • podatku od środków transportu;
  • podatków i opłat lokalnych;
  • zwrotu podatku VAT;
  • sukcesywnego doradztwa podatkowego;
  • reprezentowania klienta wobec urzędów skarbowych oraz podczas kontroli podatkowych.

kontaktujte nas pl