Zakładanie spółek to proces, który wymaga znajomości odpowiednich przepisów prawa. Cały proces nie jest uregulowany tylko w jednym samodzielnym przepisie prawnym, ale w kilku, co wymaga niemałego doświadczenia i znajomości. Zarówno przedsiębiorcom rozpoczynającym swoją działalność, jak również tym doświadczonym często brakuje odpowiedniej wiedzy albo nie mają tyle czasu, by załatwiać wszelkie konieczne sprawy na urzędach albo instytucjach.

Jesteśmy przygotowani założyć dla Klienta spółkę gdziekolwiek na terenie Słowacji, Republiki Czeskiej albo Polski.

Nasze usługi generalnie obejmują:

  • przygotowanie dokumentów założycielskich oraz pozostałych dokumentów prawnych koniecznych w celu założenia i dokonania wpisu spółki do rejestru handlowego;
  • zapewnienie notariusza;
  • zapewnienie rejestracji przedmiotów działalności;
  • rejestracja spółki jako płatnika podatku dochodowego, ewentualnie innych podatków;
  • udostępnienie siedziby dla spółki dla celów rejestracji;
  • zapewnienie rejestracji w odpowiednich urzędach związanych z założeniem spółki.

Dokumenty założycielskie zwykle przygotowane są w wersji dwujęzycznej, mianowicie w języku czeskim, słowackim, angielskim albo polskim.

kontaktujte nas pl