Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Zarząd i rada nadzorcza

Zarząd spółki

księgowość

Piotr Piekarski

Prezes Zarządu

Czytaj więcej
księgowość

Joanna Krzysteczko

Wiceprezes zarządu

Czytaj więcej
księgowość

Małgorzata Matyja

Wiceprezes zarządu

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Jerzy Dobrosielski w 1987 r. ukończył studia na Politechnice w Odessie, Wydział Radiotechniki i Telekomunikacji. W 2008 r. zakończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień doktora. Od 1998 r. jest głównym udziałowcem i Prezesem ICF Sp. z o.o. – spółki doradztwa biznesowego, świadczącej usługi dla największych polskich firm.

Jerzy Dobrosielski jest również wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii.

Podczas swojej kariery zawodowej wielokrotnie zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek m.in.: MOSTOSTAL Siedlce SA; PIAST SA; Budopol SA; Instalexport SA.

Obecnie Pan Jerzy Dobrosielski jest przewodniczącym Rady Nadzorczej ACARTUS SA.


Dariusz Grębosz ukończył studia MBA (GFKM i Uniwersytet Erasmus) oraz studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy SGH. Studiował Zarządzanie i Marketing w University of Pittsburgh oraz w Babson College w USA. Absolwent SGGW w Warszawie.

Dariusz Grębosz utworzył i przez blisko 19 lat (do lutego 2018 r.) był dyrektorem departamentu relacji inwestorskich w PKN ORLEN SA, jednej z największych spółek paliwowych w Europie Centralnej. Był odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, a także współpracę z instytucjami rynku kapitałowego: GPW, KNF, KDPW i innymi. Realizował komunikację z przedstawicielami rynków kapitałowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany w rankingach tytułami za osiągnięcia w dziedzinie relacji inwestorskich: Najlepsze Relacje Inwestorskie w Polsce, Najlepsze Relacje Inwestorskie w Środkowej Europie i wiele innych.

W przeszłości prowadził także firmę handlową, zarządzał firmą konsultingowo-szkoleniową, oraz pracował w strukturach administracji. Posiada zdany egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Zasiadał i zasiada w Radach Nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.

Obecnie Pan Dariusz Grębosz jest członkiem Rady Nadzorczej ACARTUS SA.


Monika Piekarska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zawierciu.

Zawodowo związana jest ze Szkołą Podstawową nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, zajmuje tam stanowisko wicedyrektora szkoły.

Obecnie Pani Monika Piekarska jest członkiem Rady Nadzorczej ACARTUS SA.


Jacek Dobrosielski w 1991 r. ukończył studia magisterskie o kierunku mechanika na Politechnice Warszawskiej w Warszawie, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. W 1995 r. ukończył studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2007 r. ukończył z wyróżnieniem Studia Executive MBA w WSPiZ im. Lecha Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również kurs do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą motoryzacyjną w tym dealerską. Od 1996 r. do 2014 r. pełnił funkcje w Zarządach Spółek ZEP-MOT Sp. z o.o. oraz ZEP-AUTO Sp. z o.o. należących go Grupy Energa oraz kierował operacyjnie działalnością tych firm. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Auto Forum Sp. z o.o. oraz Dyrektora Zarządzającego Autoryzowanymi Stacjami Dealerskimi marek Volkswagen i Hyundai w Płocku. Największymi sukcesami zawodowymi w ostatnim okresie było uzyskanie wyróżnienia dla najlepszego dealera marki Hyundai w Polsce za rok 2018 i 2019.

Obecnie Pan Jacek Dobrosielski jest członkiem Rady Nadzorczej ACARTUS SA.


Sebastian Gawinowski w 2003 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek: finanse i bankowość. Ukończył liczne kursy i szkolenie m.in. kurs „Samodzielny księgowy, bilansista” w Stowarzyszeniu Księgowych w Warszawie, roczne szkolenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a Polskie Zasady Rachunkowości w Ernst&Young Academy of Business w Warszawie, kurs dla Kandydatów na Maklerów Papierów Wartościowych.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu wycen nieruchomości, uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Od samego początku istnienia rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA aktywnie działa jako Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Doświadczenie zawodowe to m.in. firmy: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Citibank Handlowy, ICF Sp. z o.o. (dyrektor zarządzający). Sebastian Gawinowski jest również Biegłym Sądowym z zakresu wycen, zasiadał/zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Acartus SA, Budopol SA.

Obecnie Pan Sebastian Gawinowski jest członkiem Rady Nadzorczej ACARTUS SA.