Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

RODO

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (44–330) przy ul. 11 Listopada 2, adres e-mail: acartus@acartus.pl, numer telefonu 324751526 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323912, numer NIP: 1130024382, REGON: 010572823.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług księgowych, kadrowo-płacowych i doradczych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

Jeżeli chcecie Państwo być informowani na bieżąco o naszych produktach i usługach, prosimy o wyrażenie odpowiedniej, dobrowolnej zgody na taką komunikację w poniższej formie.

 

Jeżeli chcecie Państwo być informowani na bieżąco o naszych produktach i usługach, prosimy o wyrażenie odpowiedniej, dobrowolnej zgody na taką komunikację w poniższej formie.

Chcę otrzymywać

mailowo  telefonicznie  w obu formach

od ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na mój adres e-mail lub numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, cenników, promocji oraz innych akcji marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy i świadczenia usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt. 1 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Odbiorcami danych osobowych będą: urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne instytucje państwowe lub samorządowe uprawnione do kontroli przedsiębiorców.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i przez okres 10 lat od zakończenia współpracy, a dane przetwarzane w celach marketingowych – przez czas trwania tych działań lub do czasu odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu.

 

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

 

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, sprzeciw można zgłosić z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją właściciela danych;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można zgłosić w każdym przypadku.