Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Środki unijne

 

TYTUŁ PROJEKTU:
„Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w biurze rachunkowym ACARTUS S. A.”


CEL PROJEKTU:
Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w biurze rachunkowym Acartus, poprzez realizację działań szkoleniowych i modernizację pracy dla 34 pracowników, w tym 31 kobiet, w okresie od 01-08-2020r do 31-07-2021r  

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje 34 pracowników, w tym 31 kobiet i 3 mężczyzn biura rachunkowego Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. 11 Listopada 2, oddział w Raciborzu ul. Kilińskiego 2. Wśród wskazanych osób, 4 jest w wieku 50+, a 4 stanowią osoby niepełnosprawne. Cel główny projektu: Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w biurze rachunkowym Acartus Spółka Akcyjna poprzez realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 34 pracowników, w tym 31 kobiet, w okresie od 01-08-2020r. do 31-07-2021r. Miejsce realizacji: Jastrzębie-Zdrój, Racibórz. 
W ramach projektu zaplanowano:
1) realizacja komponentu szkoleniowego
2) realizacja komponentu związanego z modernizacją stanowisk pracy.

Termin realizacji : 2020-08-01 – 2021-07-31
Całkowita wartość projektu : 120 910,00 zł
Wartość dofinansowania : 102 773,50 zł