Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2020

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 o godzinie 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. Sprawozdanie Zarządu

VIII. Opinia Biegłego Rewidenta

IX. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. Sprawozdanie Zarządu

VIII. Opinia Biegłego Rewidenta

IX. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 12:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. Opinia Biegłego Rewidenta

VIII.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca o godzinie 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. Projekty uchwał

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. PEŁNOMOCNICTWA:

VI. Sprawozdanie finansowe

VII. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ