Zapewniamy prowadzenie uproszczonej, jak również podwójnej księgowości dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są w języku słowackim, czeskim, angielskim i polskim.

W ramach wyżej podanego zapewniamy w szczególności:

  • Prowadzenie księgowości uproszczonej i podwójnej;
  • Reprezentowanie Klienta wobec urzędów skarbowych oraz pozostałych instytucji;
  • Odnawianie księgowości;
  • Rozliczenia roczne i raporty;
  • Weryfikacja wstępnych danych w trakcie ich opracowywania z księgowego punktu widzenia;
  • W nawiązaniu do księgowości przygotowujemy deklaracje podatkowe;
  • Przygotowujemy zestawienia zbiorcze;
  • INTRASTAT.

kontaktujte nas pl